Morseova abeceda

Morseovu abecedu vymyslel všestranný vynálezca Samuel Finley Breese Morse prvýkrát sa použila v roku 1844. Kódovanú abecedu tvorí kombinácia krátkych ( . ) a dlhých ( _ ) signálov. Signály sa prenášajú pomocou zvuku (píšťalka), elektrického signálu (telegraf) alebo optického signálu za pomoci svetla, vlajkových signálov alebo jednoduchý papier s bodkami a čiarkami.

Zadaj slovo