Pečiatkujúci robot

V továrni na výrobu farebných vzorov majú robota, ktorý tieto farbené vzory vyrába. Robot má presne 3 farby (červenú, zelenú a modrú) a každý vzor je poskladaný presne z piatich políčok.
Robot rozumie štyrom príkazom: Robot začína vždy na prvom políčku a všetky políčka sú na začiatku červené.

Zadaj program