Šifry

Mobilová šifra

Táto šifra sa používala na písanie SMS.

Číselná šifra

Podobný postup sa používa na kódovanie písmien v počítači.

Cézarova šifra

Túto šifru preslávil prvý rímsky cisár Cézar.

Prevrátená abeceda

Táto hebrejská šifra menom Atbaš bola použitá aj v biblii.